Skip to main content

KUNST, CULTUUR, GESCHIEDENIS

MOOIE EN WAARDEVOLLE BOEKEN

Jaap Meijer

“De samenhang tussen alle aspecten van de totstandkoming van een boekwerk boeit mij en daagt mij uit”

Over uitgeverij de Jonge Beth

Uitgeverij De Jonge Beth is in 2008 ontstaan rond de uitgave van het boek
“Zwaartekracht”; een fraai geïllustreerd overzicht van het werk van
beeldhouwer Theo Schreurs uit Deventer.

In 2012 verscheen ons volgende boek: “Op het spoor van 200 jaar
Stationsweg in Wijhe”. Het boek geeft een interessante inkijk in de ontwikkelingen
van Nederland, aan de hand van een straat waarin altijd veel aspecten
van de maatschappij aanwezig waren. De komst van het spoor
was een belangrijke aanjager van de ontwikkelingen.

In 2013 verscheen: “Een blik op Olst-Wijhe door de historie heen”.
Dit boek is gebaseerd op de geschiedenis Canons van Olst en Wijhe.
Jan Hilferink schreef in plezierig leesbare stijl de geschiedkundige
achtergrond bij de 12 tijdsperioden die worden behandeld.

Een jaar later werd het boek “De Nicolaaskerk in Wijhe” ten doop gehouden.
Al ruim 8 eeuwen vormt deze kerk het interessante middelpunt van het dorp,
met veel zichtbare geschiedenis binnen zijn muren.

In december 2016 verscheen het boek “Bezetting, collaboratie en verzet, Olst 1940 – 1945”. Het behandelt uitgebreid de gebeurtenissen in Olst tijdens de tweede wereldoorlog. Niet alleen komen het verloop van de oorlog en het verzet aan bod; ook wordt er gekeken naar de invloed die de NSB en de NSB-ers hadden op de onderlinge verhoudingen. Het boek bevat veel uniek fotomateriaal.

“De Baronie Acquoy” verscheen in 2018. De auteur is Henk Dijk, predikant te Acquoy. Hij heeft de geschiedenis van deze plaats in beeld gebracht. Door de eeuwen heen is er sprake van een sterke relatie met het koningshuis.

Medio 2020 kwam het boek “Verhalen Gespot langs de Sallandse IJssel” gereed. Het is een bundeling van de interviews die journalist Hans van der Heijden tussen 2012 en 2019 wekelijks met een inwoner van deze streek hield.

Eind 2021 werd ons fonds uitgebreid met de fotoboeken van Wicher Namerman.

Volgende uitgaven:
Wij staan open voor ideeën en manuscripten die passen in bovenstaand kader.