Over uitgeverij de Jonge Beth

Uitgeverij De Jonge Beth is in 2008 ontstaan rond de uitgave van het boek
“Zwaartekracht”; een fraai geïllustreerd overzicht van het werk van
beeldhouwer Theo Schreurs uit Deventer.

De goede ontvangst van dit mooi vormgegeven boek stimuleerde ons om door
te gaan. Er groeide een plezierige samenwerking met grafisch vormgeefster
Angélique Fokker.

In 2012 verscheen ons volgende boek: “Op het spoor van 200 jaar
Stationsweg in Wijhe”. Het boek geeft een interessante inkijk in de ontwikkelingen
van Nederland, aan de hand van een straat waarin altijd veel aspecten
van de maatschappij aanwezig waren. De komst van het spoor
was een belangrijke aanjager van de ontwikkelingen.

In 2013 verscheen: “Een blik op Olst-Wijhe door de historie heen”.
Dit boek is gebaseerd op de geschiedenis Canons van Olst en Wijhe.
Jan Hilferink schreef in plezierig leesbare stijl de geschiedkundige
achtergrond bij de 12 tijdsperioden die worden behandeld.

Een jaar later werd het boek “De Nicolaaskerk in Wijhe” ten doop gehouden.
Al ruim 8 eeuwen vormt deze kerk het interessante middelpunt van het dorp,
met veel zichtbare geschiedenis binnen zijn muren.

In december 2016 verscheen het boek “Bezetting, collaboratie en verzet, Olst 1940 – 1945”. Het behandelt uitgebreid de gebeurtenissen in Olst tijdens de tweede wereldoorlog. Niet alleen komen het verloop van de oorlog en het verzet aan bod; ook wordt er gekeken naar de invloed die de NSB en de NSB-ers hadden op de onderlinge verhoudingen. Het boek bevat veel uniek fotomateriaal.

Momenteel wordt de uitgave van het boek “Baron van Acquoy” voorbereid. De auteur is Henk Dijk, predikant te Acquoy. Hij heeft de geschiedenis van deze plaats in beeld gebracht. Door de eeuwen heen is er sprake van een sterke relatie met het koningshuis.
Het boek wordt op 12 oktober 2018 om 15:00 gepresenteerd in gebouw De Schakel te Acquoy.

Volgende uitgaven:
Wij staan open voor ideeën en manuscripten die passen in bovenstaand kader.