Skip to main content

Tag: Fotoboeken IJssellandschap

Fotoboeken van Wicher Naberman

Medio november 2021 hebben wij enkele fotoboeken van Wicher Naberman uitgebracht.

Het boek “Etty Hillesum en het IJssellandschap” verscheen in nauwe samenwerking met het Etty Hillesum centrum in Deventer, dat dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. Van dit fotoboek met teksten van Etty Hillesum is ook een Engelstalige uitgave verschenen.

Wicher Naberman heeft daarnaast 2 fotoboeken gemaakt van “De linkerkant van de IJssel tussen Deventer en Zwolle”. Al deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel in de IJsselregio van Deventer tot Zwolle. Ze zijn ook via deze website te bestellen.

Wicher Naberman ziet met zijn kunstenaarsblik de dagelijks wisselende beelden van de IJssel. Vanuit deze verwondering heeft hij jarenlang de IJssel en het IJssellandschap gefotografeerd. Dat heeft nu geresulteerd in twee fotoboeken getiteld “De linkerkant van de IJssel tussen Deventer en Zwolle” Eén fotoboek in zwart-wit met foto’s uit 1980 tot 1987. En een fotoboek in kleur met foto’s uit 2004 tot 2012. Wicher Naberman heeft de foto’s bewerkt tot ware kunstwerken die de sfeer van het IJssellandschap in verschillende seizoenen heel treffend weergeven.

Een aantal foto uit de zwart-wit uitgave zijn gebruikt voor een boek gewijd aan Etty Hillesum. In haar brieven en dagboeken refereert Etty herhaaldelijk aan de indrukken die het IJssellandschap op haar heeft gemaakt. Wicher heeft een aantal van die teksten opgenomen in bijpassende foto’s. Ook schreef hij een essay waarin hij de vraag stelt in hoeverre het IJssellandschap de gedachtewereld van Etty Hillesum heeft beïnvloed. Uit de citaten in de foto’s is herkenbaar hoe het filosofische denken van Etty zich ontwikkelde in de jaren 1940 tot haar deportatie naar Auschwitz in 1943.

Het boek is te bestellen via deze website. De prijs bedraagt € 15,00 , inclusief verzendkosten € 17,50.

Er verschijnt gelijktijdig ook een Engelstalige uitgave; de prijs daarvan bedraagt € 17,50.